Eastern King- 76″ wide x 80″ long
California King- 72″ wide x 84″ long